Login | Register   Medicom Facebook   Twitter   Contact Us
 • Birillo
 • clip
 • Balance Trainer
 • Standy
 • Dondolino
 • Bug 1
 • Novus 1
 • Novus 2
 
 
My Cart
Empty Cart
Total: €0

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Τι εναι η νσος

Εγκεφαλικ επεισδιο εναι μια οξεα νευρολογικ δυσλειτουργα αγγειακς αιτιολογας που προκαλεται ταν η παροχ του αματος σε μα περιοχ του εγκεφλου σταματσει, οπτε τα εγκεφαλικ κτταρα που δεν παρνουν οξυγνο πεθανουν.

να εγκεφαλικ επεισδιο μπορε να εναι ελαφρ πολ σοβαρ και τα αποτελσματ του προσωριν μνιμα.

Πο οφελεται η νσος – Ατια - Παργοντες που την πυροδοτον  

Παργοντες που αυξνουν την πιθαντητα εμφνισης εγκεφαλικο επεισοδου εναι:

 • Η υπρταση
 • Κολπικ μαρμαρυγ
 • Σακχαρδης Διαβτης
 • Αυξημνη χολιστερνη
 • Κπνισμα 

Επιδημιολογικ στοιχεα

Τα εγκεφαλικ επεισδια ταξινομονται σε ισχαιμικ και αιμορραγικ. Το 80% εναι ισχαιμικ και το 15% εναι αιμορραγικ. 

Ορισμνα τομα χουν μεγαλτερη πιθαντητα να υποστον εγκεφαλικ επεισδιο:

 • τομα προχωρημνης ηλικας
 • νδρες
 • Διαβητικο
 • τομα με ιστορικ εγκεφαλικο επεισοδου 

Πως εκδηλνεται η νσος - Συμπτματα

 • Αδυναμα, μουδισματα, παρλυση σε να μρος του σματος (πρσωπο, χρια, πδια)
 • Δυσκολες ομιλας, κατανησης, σγχυση
 • Δυσκολες ρασης (απλεια μεωση της ρασης στο να και στα δο μτια)
 • Ζαλδες, απλεια ισορροπας, δυσκολες βαδσματος, απλεια συντονισμο των κινσεων
 • ντονος εππονος πονοκφαλος που εμφανζεται ξαφνικ χωρς να υπρχει γνωστ αιτα
 • Σπασμος - Πυρετς
 • Ημιπληγα (οταν παραλει η μια μερια το σματος)
 • Δυσκολα στην κνηση της γλσσας
 • ντονη σφρηση καμνου

 Διγνωση της νσου – Εξετσεις

Οι εξετσεις που βοηθον στη διγνωση του εγκεφαλικο επεισοδου εναι

 • Εξετσεις αματος
 • Νευρολογικ εξταση
 • Αξονικ τομογραφα
 • Μαγνητικ τομογραφα
 • Οσφυονωτιαα  παρακντηση
 • Ηχοκαρδιογρφημα
 • Ηλεκτροεγκεφαλογρφημα

Ποιες εναι οι επιπλοκς

 • Υποξα
 • Πνευμονα
 • Ουρολοιμξεις
 • Yπεργλυκαιμα
 • Διαταραχ στα Υγρ και τους ηλεκτρολτες
 • Aρρυθμες
 • Ισχαιμα του μυοκαρδου
 • Φλεβοθρμβωση
 • Πνευμονικ εμβολ

Νευρολογικς επιπλοκς

 • Eπιληπτικς κρσεις
 • Εγκεφαλικ οδημα

 

Θεραπεα – Μθοδοι αντιμετπισης

 • Αντιπηκτικ αγωγ
 • Θρομβολυτικ θεραπεα
 • Νευροπροστασα

Πς να προφυλαχτετε απ τη νσο - Πργνωση

Τα εγκεφαλικ επεισδια αποτελον την τρτη αιτα θαντου μετ τις καρδιοπθειες και τον καρκνο, ως εκ τοτου εναι απλυτα αναγκαο να εξαλειφθον οι παργοντες κινδνου και να ληφθον μτρα προστασας. Η πρληψη του εγκεφαλικο επιτυγχνεται μσα απ την αντιμετπιση των παραγντων που συντελον στην εμφνισ του.

 Οι παργοντες που δεν τροποποιονται εναι :

 • Η ηλικα. Η πλειοψηφα των εγκεφαλικν επεισοδων συμβανουν σε τομα νω των 65 ετν.
 • Το φλο. Συχντερα στους νδρες.
 • Η φυλ. Μεγαλτερος κνδυνος για τους μαρους και Ασιτες

 Υπρχουν μως παργοντες οι οποοι τροποποιονται και σε αυτος πρπει να δοθε η μεγαλτερη σημασα. Αυτο εναι :

 • Υπρταση
 • Kπνισμα
 • Υψηλς τιμς λιπιδων (χοληστερλη/τριγλυκερδια)
 • Σακχαρδης διαβτης
 • Καρδιοπθεια πως κολπικ μαρμαρυγ (συχν εδος αρρυθμας), στνωση μιτροειδος βαλβδας, στεφανιαα νσος  κ.α
 • Καθιστικ ζω, χι φυσικ σκηση
 • Υπερβολικ βρος σματος, κυρως κεντρικο τπου παχυσαρκα (συσσρευση λπους στην κοιλιακ περιοχ)
 • Αντισυλληπτικ με υψηλ δση σε οιστρογνα αυξνουν τον κνδυνο εγκεφαλικο επεισοδου σε γυνακες νω των 35 ετν, καπνστριες, υπερτασικς. Χαμηλ δση σε οιστρογνα δε συνιστ παργοντα κινδνου εγκεφαλικο επεισοδου.
 • Προηγομενο εγκεφαλικ επεισδιο παροδικ εγκεφαλικ επεισδιο.

 

Για να  προφυλαχτετε απ το εγκεφαλικ επεισδιο θα πρπει να :

 • Παρακολουθετε τακτικ την αρτηριακ πεση. Η υψηλ πεση αντθετα με αυτ που πολλο πιστεουν μπορε να μη δσει καννα σμπτωμα πως πχ κεφαλαλγα. Συνεχες τιμς νω των 150/90mmHg ανεξρτητα ηλικας φλου χρειζονται ρθμιση. Πολ σημαντικ η τακτικ σωματικ σκηση γρω στα 30 λεπτ τις περισστερες ημρες της βδομδας καθς και η διατρηση κανονικο σωματικο βρους.
 • Διακψετε το κπνισμα
 • Τρτε υγιειν π.χ. χωρς αλτι και λιπαρ
 • Οι διαβητικο πρπει να ακολουθετε τις οδηγες του γιατρο σας σχετικ με την ριστη ρθμιση του σακχρου αματος.
 • Υπρχει συχνς λεγχος για τυχν παρξη κολπικς μαρμαρυγς η οποα ευθνεται για το σχηματισμ θρμβων που μπορον να προκαλσουν απφραξη εγκεφαλικν αρτηριν και εγκεφαλικ επεισδιο.
 • Σε περπτωση που διαπιστσετε τι εμφανζεται κποιο απ τα  συμπτματα, πως ξαφνικ αδυναμα σε κποιο κρο σε μια πλευρ σματος, αιφνδια απλεια ρασης ζλη κεφαλαλγα θα πρπει να σας προβληματσουν και να σας οδηγσουν στο ιατρ σας.

 

 
 
   
   
 
 
 
    2010 - 2018 M.G. Medicom Services Ltd. All rights reserved Designed & Developed by SK Webline Ltd