Login | Register   Medicom Facebook   Twitter   Contact Us
 • Birillo
 • clip
 • Balance Trainer
 • Standy
 • Dondolino
 • Bug 1
 • Novus 1
 • Novus 2
 
 
My Cart
Empty Cart
Total: €0

ΠΟΝΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οι «πνοι της ανπτυξης» (growing pains) εναι συχν, καληθες παιδιατρικ νσημα, χαρακτηριζμενο απ πνους στα κτω κρα, ιδιατερα τις κνμες, οι οποοι παρουσιζονται συνθως τις απογευματινς ρες στη διρκεια του πνου και δεν χουν οργανικ υπβαθρο.

Πντως, ο ρος «πνοι της ανπτυξης», αν και εναι ακμα σε χρση, δεν εναι ακριβς, δεδομνου τι οι πνοι αυτο δεν φανεται να σχετζονται με την φυσιολογικ ανπτυξη του παιδιο για τους εξς λγους (Growing pains, 1972; Baxter MP and Dulberg C, 1988) :

Δεν εμφανζονται σε περιδους ταχεας ανπτυξης, πως η αιχμ της εφηβικς ηλικας, αλλ συνθως σε μικρτερη ηλικα, Δεν παρουσιζονται στις περιοχς που συντελεται η ανπτυξη και δεν επηρεζουν την ανπτυξη του παιδιο.

 

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

 Συχντητα :

Οι πνοι της ανπτυξης παρατηρονται στο 10-20% των παιδιν, κυρως προσχολικς και σχολικς ηλικας (Oster J and Nielsen A, 1972a; Apley J, 1982; Peterson H, 1986) (ΠΙΝΑΚΑΣ 213).

Στην Αγγλα, σε μα μελτη 720 υγιν παιδιν, το 4.2% εχε ιστορικ πνων της ανπτυξης (Naish JM and Apley J, 1951).

ΠΙΝΑΚΑΣ 213

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ 

Αριθμς ασθενν

Ηλικα

Δεγμα ασθενν

Συχντητα

Βιβλιογραφα

505

4-14

Νοσοκομειακο ασθενες

33.6%

Hawksley JC, 1939

721

4-11

Μαθητς

4.2%

Naish JM and Apley J, 1951

676

6-11

Μαθητς

19.8%

Brenning R, 1960b

2178

6-19

Μαθητς

15.5%

Oster J and Nielsen A, 1972

1445

4-6

Μαθητς

36.9%

Evans AM and Scutter SD, 2004

 Εππτωση :

Ανλογα με τον πληθυσμ που χει μελετηθε και τον κλινικ ορισμ που χει χρησιμοποιηθε, κυμανεται σε 4-34% (Hawksley JC, 1931; Naish JM and Apley J, 1951; Brenning R, 1960a; Oster J, 1972a).

Ηλικα : Οι πνοι της ανπτυξης εναι συχντεροι μεταξ 3ου-5ου τους της ηλικας, αλλ μπορε να παρατηρηθον ακμα και ως το 9ο και, σπνια, μετ το 12ο τος της ηλικας (Szer I, 1989).

Φλο : Οι πνοι της ανπτυξης εναι ελαφρς συχντεροι στα κορτσια, παρ τα αγρια (Naish JM and Apley J, 1951; Brenning R, 1960a; Oster J, 1972a, Abu-Arafeh I and Russell G, 1996).

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Οι πνοι της ανπτυξης εναι γνωστης αιτιολογας, αλλ δεν υποκρπτουν σοβαρ νοσματα. Συνδονται με κπωση, σνδρομο ανσυχων ποδιν (Oster J, 1972a; Manners P, 1999) και πιες ορθοπεδικς και στατικς ανωμαλες αποδδονται σε συναισθηματικς και ψυχογενες διαταραχς. Συχν, «πνους της ανπτυξης» χει και να περισστερα μλη της οικογνειας οικογενειακο φλοι του παιδιο.

Τα παιδι με πνους της ανπτυξης χουν χαμηλτερο «ουδ» στον πνο, με αυξημνη μυκ ευαισθησα παρμοια με την παρατηρομενη στην ινομυαλγα (Hashkes DJ, 2004), νδειξη τι οι πνοι της ανπτυξης εναι μρος των εκδηλσεων ενς επδυνου φλεγμονδους συνδρμου.

Το 1/3 περπου των παιδιν με πνους της ανπτυξης χουν και λλους υποτροπιζοντες πνους (κεφαλαλγες, κοιλιακ πνο) (Oster J, 1972b; Lavigne JV et al, 1986; Abu-Arafeh I and Russell G, 1996; Oberklaid F et al, 1997; Aromaa M et al, 2000). Σε μα μελτη, τα παιδι με υποτροπιζουσες κεφαλαλγες (εξ ων το 45% εχαν επσης και πνους της ανπτυξης) εχαν μεγαλτερη ευαισθησα στον πνο, εντοντερη αντδραση σε αγχογνους παργοντες και περισστερα καταθλιπτικ συμπτματα (Aromaa M et al, 2000).

 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τα συμπτματα κυμανονται απ πιους νυγμος ως ντονο πνο παρμοιο με κρμπα, τα οποα παρουσιζονται συνθως στη διρκεια της νχτας στα κτω κρα και συχν βαθει μσα στους μηρος, την κνμη την γαστροκνημα στην οπσθια επιφνεια του γνατος. Πολ λιγτερο συχν εντοπζονται στους βουβνες, την ρχη τα νω κρα.

Οι πνοι εναι αμφοτερπλευροι και συνθως δεν εντοπζονται στις αρθρσεις. Σχεδν ουδποτε συνοδεονται απ χωλτητα και δεν επηρεζουν τις δραστηριτητες. Μπορε να εμφανισθον μετ απ ασκσεις και ανακουφζονται συνθως με χειρομαλξεις. Παρατηρονται τις απογευματικς βραδινς ρες και συχν διακπτουν τον πνο, αλλ τις πρωνς ρες εξαφανζονται. Μερικ παιδι χουν πνους σχεδν κθε βρδυ. Τα συμπτματα εναι διαλεποντα με περιδους ημερν εβδομδων ελεθερων απ πνους και συνθως υποχωρον μετ απ 2 χρνια.

Τα εργαστηριακ και ακτινολογικ ευρματα εναι λα φυσιολογικ. Η κλινικ εξταση εναι επσης φυσιολογικ, και δεν αποκαλπτει ενδεξεις κακσεων, διγκωση των αρθρσεων, ερθημα, ελττωση του ερους κνησης, χωλτητα ευαισθησα.

 ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διγνωση των «πνων της ανπτυξης» γνεται εξ αποκλεισμο λλων, οργανικν και μη, αιτων, τα οποα προκαλον πνους στα κτω κρα και με βση ορισμνα κλινικ κριτρια (Naish JM and Apley J, 1951) (ΠΙΝΑΚΑΣ 214).

ΠΙΝΑΚΑΣ 214

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1.    Ιστορικ πνου διρκειας ≥ 3 μηνν

2.   Μεσοδιαστματα ηρεμας διρκειας ημερν, εβδομδων μηνν

3.  Πνος ο οποος παρουσιζεται τις απογευματινς νυχτερινς ρες αφυπνζει το παιδ στη διρκεια της νχτας

4.   Πνος ντασης ικανς να διακπτει δραστηριτητες, πως ο πνος

5.   Πνος μη συνδεμενος ειδικ με την ρθρωση

6.   Φυσιολογικ κλινικ εξταση

7.   Φυσιολογικς εργαστηριακς εξετσεις και απλς ακτινογραφες

 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διαφορικ διγνωση των διαλειπντων πνων στα κτω κρα περιλαμβνει αναρθμητα ατια (ΠΙΝΑΚΑΣ 215). Τα κυριτερα απαυτ που πρπει να αποκλεονται απ την διαφορικ διγνωση εναι :

Κακσεις (ιδιατερα σνδρομα υπρχρησης και κατγματα κπωσης) 

Ογκοι των οστν

Κακοθη αιματολογικ νοσματα (π.χ. λευχαιμα)

Λοιμξεις (ιδιατερα εν χουν θεραπευθε πλημμελς με αντιβιοτικ)

Οστεονκρωση (π.χ. νσος Legg-Calve-Perthes)

Μεταβολικ νοσματα (π.χ. ραχτιδα) 

Δρεπανοκυτταρικ αναιμα

Αγγειακ ανεπρκεια

Τα περισστερα απ τα νοσματα αυτ μπορον να αποκλεισθον με βση το ιστορικ και την κλινικ εξταση. Μερικ χρειζονται εργαστηριακς /και λλες παρακλινικς εξετσεις (απλς ακτινογραφες, σπινθηρογρφημα οστν, κ.λ.π.).

Οι γκοι, ιδιατερα των οστν, μπορε να δυσκολεουν σημαντικ την δικριση απ τους πνους της ανπτυξης, γιατ προκαλον συχν πνους στη διρκεια της νχτας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 215

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΟΝΟΥ ΣΤΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ

ΣΤΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ

Κακσεις

ACL complex ρξη συνδσμων

Κατγματα stress και παθολογικ κατγματα

Παιδικ κακομεταχεριση

Κακσεις οστν

Κκωση μηνσκου/δισκοειδς μηνσκος

Κολλαγονικ νοσματα

Δερματομυοστιδα

Καλοθης υπερευλυγισα

Νεανικ αρθρτιδα

Οξς ρευματικς πυρετς

Σκληρδερμα

Λοιμξεις

Οστεομυελτιδα

Παρασιτικς μυαλγες

Σηπτικ αρθρτιδα

Αντιδραστικ αρθρτιδα

Νεοπλσματα

Ανευρυσματικ οστικ κστη

Γιγαντοκυτταρικς γκος

Λευχαιμες/λεμφματα

Μεταστατικ νευροβλστωμα

Μονχωρη οστικ κστη

Οστεοειδς οστωμα

Οστεογενετικ σρκωμα

Σρκωμα Ewing

Σαρκματα μαλακν μορων

Αγγειακ

Αγγειακς δυσπλασες

Εμφρακτα δρεπανοκυτταρικς αναιμας

Αιμορροφιλα–αιματματα/αρθρικς συλλογς/ψευδο-γκοι

Σνδρομα διαμερσματος

Πνος πρσθιας επιφνειας γνατος

Νσος Osgood-Schlatter

Σνδρομο επιγονατιδομηριαου πνου

Νσος Sinding-Larson-Johansson

Πνος αναφερμενος απ το ισχο  

Νσος Legg-Calve-Perthes

Επιφυσιολσθηση

λλες παθσεις του ισχου

Διφορα

Σωματοτρεπτικ νοσματα

Σνδρομο ανσυχων ποδιν

 

Ο πνος ο συνδεμενος με πρωτοπαθ νοσματα των οστν αρχικ συνθως εναι διαλεπων και επιδειννεται με την προδο του χρνου, αν και στο σρκωμα του Ewing μπορε να εξαφανισθε αυτομτως επ εβδομδες μνες. Οι οστικο γκοι μπορε επσης να παρουσιζονται με ψηλαφητ μζα.

Τα παιδι με λευχαιμα συνθως χουν και λλα συμπτματα, πως πυρετ, ωχρτητα απλεια βρους.

 ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

Οι γονες και το παιδ πρπει να ενημερνονται για την καλοθη φση των ενοχλημτων (Cassel EJ, 1982). Το παιδ δεν χρειζεται να περιορσει τις φυσιολογικς του δραστηριτητες. Ακμα, ο πνος δεν πρπει να επηρεζει τις συνηθισμνες φυσικς και κοινωνικς δραστηριτητς του (Frazer CH and Rappaport LA, 1999).

Οι οξεες επδυνες κρσεις ανακουφζονται με πιες χειρομαλξεις, με/ χωρς αναλγητικ (π.χ. ασπιρνη, ακεταμινοφανη) και θερμ επιθματα. Εν παρουσιζονται σχεδν καθημεριν μπορε να χορηγηθε ακεταμινοφανη να ΜΣΑΦ (π.χ. ναπροξνη, ιμπουπροφανη) τις απογευματινς ρες για να προληφθον οι νυχτερινς κρσεις.

Οι διατσεις των τετρακεφλων, της γαστροκνημας και των οπσθιων μηριαων μυν, εν γνονται 2 φορς την ημρα επ 10, μεινουν θεαματικ την συχντητα των επεισοδων του πνου και επιταχνουν την φεση των συμπτωμτων (Baxter MP and Dulberg C, 1988).

 Πτε πρπει να πω το παιδ μου στο γιατρ;

 • Ο πνος επιδειννεται με τις καθημερινς δραστηριτητες.

 • ταν το παιδ κουτσανει.

 • ταν υπρχουν ενδεξεις φλεγμονς στα πδια (ερυθρτητα, οδημα, θερμτητα).

 • ταν ο πνος επιδειννεται κατ την κνηση των ποδιν.

 • ταν ο πνος επιδειννεται κατ την διρκεια ενς μασζ στα πδια.
 
 
   
   
 
 
 
    2010 - 2018 M.G. Medicom Services Ltd. All rights reserved Designed & Developed by SK Webline Ltd